สมัครเรียนออนไลน์ | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

สมัครเรียนออนไลน์

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


ข้อตกลงในการสมัครเรียนออนไลน์

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชธานี

 • ข้อความที่กรอกข้อมูลจะต้องเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือกรอกข้อความที่ไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

 • การสมัครท่านสามารถสมัครได้ 3 วิธี คือ

  1. สมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชธานี

  2. สมัครทางไปรษณีย์

  3. สมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารตามระบบนี้


ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนโดยใช้ เลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ในการเข้าระบบ

 2. เข้าสู่ระบบด้วย เลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ที่ได้ลงทะเบียน

 3. กรอกข้อมูลในระบบสมัครเรียนออนไลน์ จัดเตรียมหลักฐานการสมัครเพื่ออัพโหลด (เป็นไฟล์รูปภาพ jpg ) ดังนี้

  • รูปถ่ายผู้สมัคร

  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

 4. ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้หลังจากที่กรอกข้อมูลสมัครเรียน

 5. คุณสามารถชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท

  โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี

 6. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร


คลิกเพื่อสมัคร 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม