ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาในสังกัดและผู้ที่สนใจเข้าร่วมนิทรรศการออนไลน์


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาในสังกัดและผู้ที่สนใจเข้าร่วมนิทรรศการออนไลน์ "มหกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 2061" ...

ดังภาพต่อไปนี้

เพิ่มเติม Scan QR Code

 


เพิ่มเติม ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม