ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี นำโดย ดร. ฐิติมา โกศัลวิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์เย็นออนไลน์


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี นำโดย  ดร. ฐิติมา   โกศัลวิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์เย็นออนไลน์  วันพระ วันที่ 11 พ.ค  64 เวลา  18.30-19.15 น.

 


คณาจารย์และน.ศ มหาวิทยาลัยราชธานี โดย ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมสวดมน์ทำวัตรเย็นผ่านวีดีโอคอล ในวันพระ ที่ 4 พ.ค 2564 เวลา 18.30-19.15 น. 

มีรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกแท็บเมนูเนื้อหาย่อย 

 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม