คอร์สอบรม การจัดทำรายการโทรทัศน์ / จัดทำสื่อการสอน / จัดรายการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

คอร์สอบรม การจัดทำรายการโทรทัศน์ / จัดทำสื่อการสอน / จัดรายการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio    

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00-14.30 น. ฟังบรรยาย (เข้าร่วมทุกคน)

เวลา 14.30 - 16.00 น. เข้าร่วม workshop (เฉพาะนักศึกษาที่มี Notebook ที่ติดตั้ง Window 8,10)

** สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วม Workshop (จะได้รับใบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย) ต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ ผ้าสีเขียวสำหรับทำฉากหลัง

ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตาม link / QR code ด้านล้างนี้ค่ะ (ตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันเสาร์ก่อนเข้า link zoom ค่ะ)


1.    ทำความรู้จักกับคุณสมบัติโปรแกรม OBS Studio 

     “จริง ๆ ไม่ใช้เพียงแค่โปรแกรมจัดทำสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ มันเป็นมากกว่านั้น”


2.    ทำความรู้จักกับเมนูและการใช้งานที่มีคุณสมบัติที่สำคัญของตัวโปรแกรม OBS Studio
    2.1.    Download
    2.2.    DirectX / GPU Software / Setup 
    2.3.    Menu File / Setting

3.    วิธีการใช้งาน คุณสมบัติ เมนู File, Edit, View, … , Tool, Help
4.    วิธีการใช้งาน เมนู Scenes / Sources
5.    วิธีการใช้งาน เมนู Audio Mixer / Filter / Properties
6.    วิธีการใช้งาน เมนู Control

    6.1.    Start Streaming
    6.2.    Start Recording
    6.3.    Start Virtual Camera 
    6.4.    Studio Mode
    6.5.    Setting / Exit


7.    วิธีการเพิ่มกล้อง / Sources / Filter / Properties
8.    วิธีการเพิ่มภาพนิ่ง / Sources / Filter / Properties
9.    วิธีการเพิ่มวิดีโอ / Sources / Filter / Properties
10.    วิธีการเพิ่มข้อความ / Sources / Filter / Properties

11.    วิธีการจัดฉาก ควบคุม เลือกใช้ Sources เพื่อสร้างรายการโทรทัศน์
    11.1.    วิธีการจัดการกล้อง / Webcam / DSLR / VDO Camera 
    11.2.    วิธีการจัดภาพนิ่งให้เป็น Title รายการอย่างมืออาชีพ
    11.3.    วิธีการจัดการวิดีโอ แบบการจัดผังรายการโทรทัศน์  / Scenes / Sources / Filter / Properties
    11.4.    วิธีการทำข้อความสไลด์ / เลื่อน / เคลื่อนไหว 

12.    วิธีการส่งออกไฟล์ Recording ด้วยการ Live ผ่านช่องทาง Facebook, YouTube

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม