รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ เวลาสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 Admission)


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

แจ้งกำหนดการ วัน เวลา และลิงค์ QR Code ห้องสอบสัมภาษณ์  Online 

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนำยน 2564 

Download เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 


ข่าวอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564  (รอบ 3 Admission)"

ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รอบ 3)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ เวลาสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 Admission)

 รายชื่อ-ห้องสอบสัมภาษณ์และเวลาสอบสัมภาษณ์ - Download

 

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ เบอร์โทร ๐๘๖-๘๖๕๘๔๘๑


* ลิงค์สำรอง กรณี Download ไม่ได้  | Download File Server

 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม