รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจําปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 Admission)

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้รายงานตัวและลงทะเบียน ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2564  ณ ห้องทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
2) เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.rtu.ac.th
3) เข้าหอพัก (เฉพาะนักศึกษาหญิง) วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564
4) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 23 มิถุนายน 2564
5) นักศึกษาที่รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน เปิดเรียนในวันที่ 28 มิถุนายน 2564


คลิกเพื่อเปิดอ่าน

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม