นางลัดดา แจ่มใส

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี   |     |  


 

นางลัดดา  แจ่มใส ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีบ้านดู่ใน   

ศิษย์เก่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

 

 


 

เพราะเหตุใดถึงต้องเรียน "คณะบริหารธุรกิจ" ที่ "มหาวิทยาลัยราชธานี"

  • บุคลากรมีความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง

  • อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจในสภาพการเป็นอยู่ของนักศึกษา และสถานะการณ์ความต้องการบุคคลเข้าทำงานในตลาดแรงงานเป็นอย่างดี

  • อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชธานี จึงเป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงข้อดีของทรัพยากรในภูมิภาคหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่สามารถนำมาส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งในทางวิจัยและทางการประกอบธุรกิจ

  • เฉพาะนั้นบุคคลใดที่ต้องการประกอบธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ต้องการส่งเสริมการขาย ศึกษาการตลาด อาจารย์ในสาขาคอมพิวเตรอ์ธุรกิจ

  • มหาวิทยาลัยราชธานีมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบจัดข้อมูล และศึกษาเครื่องมือในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า

  • ดังนั้นเพียงตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาบัญชี เพียงไม่กี่เดือนคุณก็จะเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ได้แล้ว

 

 เนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม