ยกระดับทักษะอาชีพ | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ยกระดับทักษะอาชีพ

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


ระบบธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชธานี
ยกระดับทักษะอาชีพ * สนใจวิชาใดสามารถเลือกเรียนเฉพาะรายวิชา

หมวดการศึกษา
1.    นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
2.    นิทานและหุ่น
3.    ดนตรีและเพลง
4.    ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
5.    การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
6.    การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

------------------------------------------------------

หมวดกฎหมายและบริหารธุรกิจ

1.    การจัดทำบัญชีครัวเรือน
2.    กฎหมายภาษีอากร
3.    กฎหมายมรดก
4.    กฎหมายที่ดิน
5.    มัลติมีเดีย

------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม