โครงการบริการวิชาการสู่สังคม เชิญชวนทุกท่านเข้ารับฟังโครงการอบรมทางการศึกษา

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


เนื้อหาที่กระชับและเน้นการนำไปใช้งานจริง
เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคุณครู
ทุกระดับการศึกษามีหัวสำคัญดังนี้

1. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

    โดย ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา มหาวิทยาลัยบูรพา

2. การวัดและประเมินผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113