ภาพพิธีมอบหมวกเข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี