ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้จัดโครงการราชธานีวิชาการ Junior ครั้งที่ 6 “พยาบาลผลิใบใน RTU ส่งเสริมความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดีของบุคคลทุกช่วงวัย” ในวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ