ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 : ประกาศข่าวเมื่อวันที่... More detail
กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปีการศึกษา... More detail
กำหนดการเปิดภาคเรียนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และวันปฐมนิเทศนักศึกษ... มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และวัน... More detail

การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ค... More detail
โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ... More detail
โครงการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ โครงการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะ... More detail

หลักสูตรที่เปิดสอน

Search


 

Facebook

คุณอยู่ที่: หน้าแรก