ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา่ 2559

มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา่ 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วัน เดือน ปี รายละเอียด
13 สิงหาคม 2559 นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี เข้าหอพัก
14 สิงหาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคณะ
15 สิงหาคม 2559 วันเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (คณะพยาบาลศาสตร์)
20 สิงหาคม 2559 วันเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุกคณะ)
ยังไม่กำหนด เข้าค่ายปลูกจิตสำนึกทางคุณธรรม

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา่ 2559