116564962 3501257363220078 7341980315064413702 n

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2567 หมายเหตุ : 1. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ทปอ. ที่ mytcas.com ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้สแกน QR CODE เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5-15 พฤษภาคม 2567  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-319900 ต่อ 118