การรับสมัครนักศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพมุมสูงกิจกรรมแปรขบวนตัวอักษร นศ.ราชธานี

ม.ราชธานีขอขอบคุณนักศึกษาทุกคน ด้วยความภาคภูมิใจ

ภาพมุมสูง : ผลลัพธ์จากความร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอดทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ในกิจกรรมแปรขบวนตัวอักษร แด่พ่อหลวง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมาน สามัคคีอย่างแท้จริงจนได้ภาพถ่ายที่สวยงาม

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

Language Switcher

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ภาพมุมสูงกิจกรรมแปรขบวนตัวอักษร นศ.ราชธานี