ท่านคณบดี และคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนำเสนอผลงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามของนักศึกษาชั้นปีที่ 2