โมเดลฝึกทักษะการฉีดยา 

หุ่น CPR แบบฝึกทักษะการกดหน้าอก

 

หุ่นฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะหญิง

 
 

หุุ่นฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะชาย

 

โมเดลลักษณะแผลในการฝึกปฏิบัติการทำแผลเปียก

 

โมเดลลักษณะแผลในการฝึกปฏิบัติการทำแผลแห้งและแผลเปียก

 

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่

 
 

หุ่ม CPR ฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพกดหน้าอกและช่วยหายใจ