หุ่นฝึกทักษะการเย็บแผลส่วนขา หมวดอนามัยชุมชน
 
หุ่นฝึกทักษะการเย็บแผลส่วนแขน หมวดอนามัยชุมชน
 
หุ่นร่างกายส่วนหน้าอกฝึกการตรวจร่างกาย หมวดอนามัยชุมชน
 

 โมเดลสอนการแปรงฟัน