หุ่นจําลองพัฒนาการเอ็มบริโอของมนุษย์

 

หุ่นจําลองการคลอด

หุ่นสาธิตการทำคลอด
 

หุ่นทารกแรกเกิด 

โมเดลฝึกทักษะการตัดฝีเย็บ

โมเดลฝึกทักษะการตรวจครรภ์

 

โมเดลฝึกทักษะการตรวจรก

โมเดลฝึกทักษะการดูแลเต้านม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม