จากการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับผู้นำชุมชน ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ อสม. คือ ทำให้ อสม.มีความรู้ในการประเมินความรุนแรงของโรคเบื้องต้น โดยการใช้เครื่องมือปิงปองจราจรชีวิต 7 สี รู้แนวทางในการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่อยู่ในการดูแลของตนเอง 
วันที่ดำเนินการ กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563
สถานที่

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2562
เอกสารประกอบ