วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่สําคัญ คือ เครื่องแบบพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวและหมวกพยาบาลคาดแถบสีดํา   ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเท่านั้นจึงจะสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลตามแบบสากลได้  
วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2562
สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ปีการศึกษา 2562
เอกสารประกอบ