พิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงเป็นก้าวแรกของการก้าวเขาสู่วิชาชีพการพยาบาล  เป็นประเพณีสําคัญซึ่งถือปฏิบัติก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพทางการพยาบาลเป็นนักศึกษาพยาบาลที่จะให้การปฏิบัติการพยาบาล  ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริง
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2563
สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ปีการศึกษา 2563
เอกสารประกอบ