วันพยาบาลสากล สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาลได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2514 ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคมเป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริงจนได้รับการยกย่อง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและเป็นบูรพาจารย์แห่งการพยาบาลผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์จนได้รับการยกย่องให้เกียรติในระดับโลกในภาพของ“ สุภาพสตรีของประชาชนสืบต่อไป
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
สถานที่  โครงการ Online ผ่าน Application Zoom
ปีการศึกษา  2563
เอกสารประกอบ