ปัจจุบันแนวคิดในการดูแลสุขภาพด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยเฉพาะสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างมาก ใช้ธรรมชาติพืชผักผลไม้ที่นำมาใช้เป็นสมุนไพร อาจจะนำมาประกอบเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเครื่องปรุงอาหารเสริมใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับร่างกายรวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางเพื่อบำรุงสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
สถานที่ ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ปีการศึกษา 2563
เอกสารประกอบ