การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ การจัดการ เข้าร่วมการบริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขามใหญ่เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000